Gåvor i kärlekens tecken är spännande paket fyllda av känsla och äkta vara. Morgongåvan ska enligt modern sed överlämnas på morgonen dagen efter vigseln.

Av Britta Rossander

Morgongåva är namnet på den romantiska present mannen traditionellt ger sin nyblivna hustru morgonen efter bröllopet. Morgongåvan, som år 1920 försvann ur svensk rätt, har en intressant historia med rötter långt bak i tiden.

Chopards bedårande klocka Happy Sport med diamanter på både boettring och under glaset.
Chopards bedårande klocka Happy Sport med diamanter på både boettring och under glaset.

Dagens morgongåva är vanligtvis ett smycke, en klocka eller något annat vackert minne av tillfället. Men det finns många uppfattningar om morgongåvans egentliga innebörd, mycket tyder på att det från början var ett pris för kvinnans oskuld. Den omständigheten att gåvan skulle lämnas på morgonen, efter de nygiftas första natt tillsammans, stöder den uppfattningen. I en österrikisk byordning från mitten av 1500-talet sägs till och med att morgongåvan uppfunnits till ära och belöning för de kvinnor som bevarat sin jungfrudom till sin rätte make.

En pikant historia är när den något excentriske greven Fredrik Bonde af Björnö lät bygga Teleborgs Slott som morgongåva till sin unga hustru Anna Koskull. När slottet var inflyttningsklart sa greven: ”Vad gör inte en bonde för sin Kos (s)kull”. Endast det bästa var gott nog för Fredrik Bonde och han sparade inte på krutet när det gällde sin vackra hustru.

Cartier modell Ballon Bleu här i stål med diamanter och den obligatoriska safiren i kronan.
Cartier modell Ballon Bleu här i stål med diamanter och den obligatoriska safiren i kronan.
Modell Altiplano från Piaget e klassiker för den elegante brudgummen.
Modell Altiplano från Piaget e klassiker för den elegante brudgummen.

Ursprungligen var morgongåvan något som skulle trygga hustruns ekonomi om hon blev änka. I det antika Grekland och i Gamla testamentet beskrivs dessa gåvor som ”diaparthenia mohar” som i själva verket syftar på en form av brudpris.

Morgongåvan, som finns beskriven redan i germanfolkens äldsta lagar, hade ursprungligen till syfte att trygga kvinnans försörjning efter makens död. Då hade frun ingen arvslott i mannens bo och morgongåvan skulle nödtorftigt sörja för hennes underhåll efter mannens död och bestod ofta av ett torp eller liknande och det var en gåva på bröllopsdagen från mannens föräldrar. Alla svenska landskapslagar innehöll bestämmelser om morgongåvan som alltså inte var frivillig utan lagstadgad, även om äktenskapet var giltigt utan den. På grund av alltför stor frikostighet vid morgongåvegivandet skrevs lagar mot vad men då ansåg som för stora gåvor, en sådan fick vi i Sverige 1664.

Under 1700-talet gjorde smycken entré som gåva, det kunde t ex vara en öppningsbar medaljong med mannens hårlock i, eller en handmålad miniatyrbild av honom. När fotot blev vanligt ersattes hårlockar och målade miniatyrbilder med moderna fotografier.

Först när änkor 1920 gavs arvsrätt efter maken avskaffades regleringarna av morgongåvorna i lagtext. Traditionen med presenten har dock bestått och idag består morgongåvan oftast av ett smycke överlämnat av brudgummen till hans nyblivna brud morgonen efter bröllopet. Det kan även vara en ring att bära på höger hands ringfinger eller lillfinger eller en ring att sätta mellan förlovningsring och vigselring. I dag är inte heller morgongåvan något som bara är till för bruden, även brudgummen får ofta en morgongåva av sin brud i sann romantisk anda.

kommentarer

Liknande inlägg